คณะละครมรดกใหม่ จัดแสดงละคร ให้ความรู้ความสนุกสนานกับนักเรียน

คณะละครมรดกใหม่ จัดแสดงละคร ให้ความรู้ความสนุกสนานกับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

รับการประเมินโครงการ EEC2 Environmentel Empowerment CAMP&Contest

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้ารับการประเมินโครงการ EEC2 Environmentel Empowerment CAMP&Contest ณ ห้องประชุมสุนทรภู่พิทยา วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

มอบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทยมอบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 22 สิงหาคม 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ครูญาณี เชื้อเมืองพาน นำนักเรียนชุมนุม Miracle of plant and rock เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ”ต่อยอดความคิด ด้วยวิทย์ใกล้ตัว” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง

Read more

กิจกรรมราชสดุดีรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมราชสดุดีรัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<

Read more

อบรมแกนนำนักสืบชายหาด

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำนักสืบชายหาด ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชายหาด ลงพื้นที่สำรวจสิ่งมีชีวิตและเก็บขยะ บริเวณหาดหินศาลเจ้าแม่พิมพ์

Read more

ร่วมทำ MOU กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชุมชนชาวบ้านคลองละวน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดแหลมแม่พิมพ์

ท่านผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ กลุ่มนักสืบชายหาดร่วมทำ MOU กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชุมชนชาวบ้านคลองละวน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดแหลมแม่พิมพ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 12 สิงหาคม 2562

Read more

กิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

กลุ่มนักสืบชายหาดจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมแม่พิมพ์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

Read more

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Read more