การอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560  

Read more

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดชุมชนวัดกลางกร่ำ และวัดป่ากร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  

Read more

กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

กองลูกเสือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการวิ่งประเพณีสู่รั่ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามที่กำหนด โดยเรียนเชิญท่านรองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ มอบเกียรติบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน   more pictures  

Read more

กิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับม.ต้น

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูอานนท์  อำพาศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   “เด็กหญิงมลฤดี วงศ์แวว

Read more

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนชั้นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ตระการตา

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา โครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูพัชนี  ควรหา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ณ ลานหมุดกวีที่ 18 เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

Read more

งานวันสุนทรภู่ กวีโลก ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560

26 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสงฆ์ช่วงเช้า และร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มงานแนะแนว นำโดย ครูญาณี  เชื้อเมืองพาน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อ.แกลง ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง บ้านคอกม้า คาวบอยฟาร์ม จ.ชลบุรี   

Read more