ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 (Peace Message and Silince for Peace on the International Day of Peace 2020)

Read more

ร่วมยินดี ด.ญ.พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมยินดี ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2563 ประเภท Roller Ski – interval Start c รุ่น Junior 8

Read more

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาล 2563 และพิธีลงนามความร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาตามโครงการ ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2563

Read more

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Aganda based) เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโค้ช ผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโค้ช ผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

การรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

การรับมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยอำนวยความสะดวกปลอดภัย มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกจุดรับมอบตัว เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click here<<

Read more

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 ขอขอบพระคุณค่ะ เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จ.ระยอง

Read more