ร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC

ผอ.ศักดา สรรเสริญ ครูชัญญานุช ทาปัน และนักเรียน 4 คน ร่วมกิจกรรมมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมนำไทย ก้าวไกลสู่ EEC ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้

Read more

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

วิ่งประเพณี 2562

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดงานวิ่งประเพณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง การกุศล “สุนทรภู่ฮาล์ฟมาราธอน 2019 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

Read more

“จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อร่วมกันรณรงค์และรักษาความสะอาด พัฒนา

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ

Read more

ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี

ผอ.ศักดา สรรเสริญ ครูน้อมจิต หิรัญรัตน์ ครูอดิศร สีลุน และนักเรียนจำนวน 8 คน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี วันที่ 3 ก.ค.2562 ณ โรงเรียนสัตหีบ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียน EIS ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยมีพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์

Read more

ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน

#เข้าถึงทุกพื้นที่ที่และทุกคน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสายรุ้ง วิยะบุญ ประธานกรรมการมูลนิธิสายรุ้ง เพื่อคนพิการ นางสุธีรา ผ่องใส ประธานชมรมธีราทรเพื่อคนพิการและนางสาววิไล จรุงพันธ์ อาจารย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาลงเยี่ยมบ้านคน บ้านหนองแพงพวย เลขที่ 68 ม.5 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง

Read more

พิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมและตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก

กิจกรรมและตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more