โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการตรวจประเมินความพร้อมโรงเรียนและสถานศึกษาจังหวัดระยองประเภทไป-กลับ สำหรับการเปิดการเรียนการสอนตามมาตรการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

กิจกรรม “สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

ขอเชิญครู บุคลากร และนักเรียนร่วมพิธีเปิด “สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ออนไลน์โดย ผอ.ศักดา สรรเสริญ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.39 น. ผ่าน Google Meet

Read more

กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลุ้นทุนการศึกษากว่า 2,000 บาท สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยแสกนQR CODE จากโปสเตอร์กิจกรรมได้เลยค่ะ

Read more

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2564 โดยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรม ได้ดังต่อไปนี้ แสกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

Read more

ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 (Peace Message and Silince for Peace on the International Day of Peace 2020)

Read more