กิจกรรมกีฬาภายใน “สุนทรภู่เกมส์ ครั้งที่ 38”

กิจกรรมกีฬาภายใน “สุนทรภู่เกมส์ ครั้งที่ 38” ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามรถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ ชุดที่ 1 >>คลิก<<ชุดที่ 2 >>คลิก<<

Read more

ร่วมงานแถลงข่าวและประกาศรางวัลความสําเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจําปี 2562

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นายศักดา สรรเสริญ พร้อมด้วยนางสาวทิวาพร คนหาญ และนักเรียนแกนนำนักสืบชายหาดร่วมงานแถลงข่าวและประกาศรางวัลความสําเร็จโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจําปี 2562 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ พร้อมด้วย ครูฐานิตย์ นาคศิริ ครูประภาพร ปลายเนิน ครูสันทัด บุตรพรม ครูสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล ครูอานนท์ อำพาศ ครูทรงพล โลหิตนาวิน และครูกิตติพัฒน์

Read more

ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี แฟลกลาส(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี แฟลกลาส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ได้มาปรับปรุงห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า รวมกับให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 28 กันยายน 2562 ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

งานมุฑิตาจิต “สายธารแห่งศรัทธา มุฑิตาบูชาครู” ครูบพิตร แสงรัตนชัย และครูแน่งน้อย ควรหา

งานมุฑิตาจิต “สายธารแห่งศรัทธา มุฑิตาบูชาครู” ครูบพิตร แสงรัตนชัย และครูแน่งน้อย ควรหา วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน

งานศูนย์คอมพิวเตอร์และ ICT ชุมชน โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง การทำการตลาดด้วย Social commerce ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพในหัวข้อ งานช่างกับอุตสาหกรรมในอนาคต EEC วันที่ 20 กันยายน 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กันยายน 2562 โดยมีค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระในวันจัดกิจกรรมครับ กำหนดการจัดกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< หากท่านสนใจกิจกรรมนี้ โปรดลงทะเบียนโดย >>คลิกที่นี่<< ครับ

Read more

รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more