ประมวลภาพกิจกรรมแข่งขันวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้เป็นสถานที่สำหรับจัดแข่งขันวันสุนทรภู่ ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

Read more

แผนผังสถานที่แข่งขันวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

แผนผังสถานที่แข่งขันวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 📌การแข่งขันตอบปัญหา📌ห้อง 221 ห้องกรรมการห้อง 222-223 ม.ต้นห้อง 224-225 ม.ปลาย 📌การแข่งขันแฟนพันธ์แท้📌ห้อง 231 ห้องกรรมการห้อง 232-233 ม.ต้นห้อง

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมประชุมวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกราย

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 51

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำโดยนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 51 โดยมีการแสดงของคณะครูและนักเรียน ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านกิจการนักเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่

Read more

“โครงการครอบครัวพลังบวก SPSS 2022” ครั้งที่ 3

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดกิจกรรม “โครงการครอบครัวพลังบวก SPSS 2022” ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากนายปัญญา กันเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 2เป็นวิทยากรให้ร่วมแชร์ประสบการณ์และให้แนวทางในการศึกษาต่อ ตลอดจนแนวทางการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม.6/2 โดยมีนายศิริชัย

Read more