โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายสรชัช​ ก่อเกื้อ​ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันแต่งคำประพันธ์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ English Online Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศ Chinese Online Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดี กับคุณครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21การศึกษาที่ผันเปลี่ยนการเรียนรู้แบบ Online”ตอน สื่อออนไลน์สุดปัง รวมพลังเพื่อเยาวชนไทย” จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Read more