ต้อนรับครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีต้อนรับ Miss Dewi Yuliatin and Miss Shelfy R ครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นเวลา 1 เดือน  

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 4 ท่าน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  นายพีระ สมุทรานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพบปะพูดคุยและยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  4 ท่าน     1. ครูวุฒิพันธ์  สายเล็น   สอนวิชาอุตสาหกรรม  

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

(22 พ.ย.59) เวลา 08.00 น ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับรัฐบาลและข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดย ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม

Read more

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มีคะแนนผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น  25.57 คะแนน คลิกเพื่อดูผลสอบ

Read more