ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง แสดงความความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ขอให้ท่านผู้ปกครองมารับเอกสารแสดงความความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ลงชื่อและส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 ณ จุดบริการหน้าประตูโรงเรียน **หากท่านใดไม่สะดวกมารับเอกสารสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และนำมาส่งที่จุดบริการหน้าประตูโรงเรียนได้เช่นกัน ตามลิงค์นี้ t.ly/hzeG

Read more

ต้อนรับครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีต้อนรับ Miss Dewi Yuliatin and Miss Shelfy R ครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นเวลา 1 เดือน  

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 4 ท่าน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  นายพีระ สมุทรานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพบปะพูดคุยและยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  4 ท่าน     1. ครูวุฒิพันธ์  สายเล็น   สอนวิชาอุตสาหกรรม  

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

(22 พ.ย.59) เวลา 08.00 น ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับรัฐบาลและข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดย ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม

Read more

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มีคะแนนผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น  25.57 คะแนน คลิกเพื่อดูผลสอบ

Read more