กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส Christmas Day ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเสวนากิจกรรม Shade of Blue Ocean “ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ครูทิวาพร คนหาญ และครูขนิษฐา เท่าไม้สน นำนักเรียนแกนนำนักสืบชายหาด จำนวน 70 คน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเสวนากิจกรรม Shade of Blue Ocean “ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ณ บ้านเพ

Read more

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ศักดา สรรเสริญ นำครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง จ.ระยอง

Read more

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ครูประภาพร ปลายเนิน พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 3 คนได้แก่ ด.ช.วรพล เกษารัตน์,ด.ญ.ชลิดา รัตนวิจิตร,ด.ญ.บุญสิตา ทรัพย์โภคา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more

ร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันงานเกษตรบางพระแฟร์

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข นำนักเรียน 6 คน เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดการแข่งขันงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่26 ประจำปี 2562 ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร ระดับมัธยมตอนปลาย/อาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา และ กิจกรรมการแข่งขัน ‘ดม ดื่ม

Read more

แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 (คัดเลือกตัวแทนจังหวัด) รายการที่ 1 การแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รายการที่ 2 การแข่งขัน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย การแข่งขัน

Read more

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Read more