มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคุณครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูสริยาพร นพกรเศรษฐกุล และครูรัฐศักดิ์ เครือวัลย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

Read more

ลงนามถวายพระพร ในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร ในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1FQw6rJeF7iTDunQWX-eLVWn-TsORN-32

Read more

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1aaZpupI3P2w9AHXMqUe6eDUTybM4KHzP?fbclid=IwAR1_-BRpWJbAIRxdISHpTNk5CKU7Zm-SX7-KXTX2XYI288u67fP-iS5UtmU

Read more

มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 15 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

Read more

กิจกรรมวันวาเลนไทน์

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ รักอย่างปลอดภัยรับวันวาเลนไทน์ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดกิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่https://drive.google.com/open?id=1X5vTBoqWwoGn9oemRSd5aNYXediMCplU

Read more

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

✨✨ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562– การแข่งขันการตอบปัญหาคำศัพท์ที่สำคัญทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร#ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง1.นายธาวิน ธนอัศวโชติ2.นางสาวนภัสสร สามารถกุล #รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา1.นางสาวกานติมา ควรหา2.นางสาวกุลธรา บุตรงาม #รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1.นายชัชพงศ์ ศรีวงค์2.นายสหพัฒน เรียงจันทึก

Read more