ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้1. กิจกรรม Cover science dance2. กิจกรรมเคมีดาว3. กิจกรรมตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์4. กิจกรรม Infographic5. กิจกรรมออกแบบโปสเตอร์6. กิจกรรมวาดภาพ7. กิจกรรมโยนไข่8. กิจกรรมจรวดขวดน้ำ9.

Read more

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายศิริชัย หอมดวงศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสุนทรภู่

Read more

นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ครู และนักเรียน ม.5/1 ร่วมลงนามทำ Mou กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์ และเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ด้านพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เข้าสู่ทศวรรษที่ 21 (7Q) ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง

Read more

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์สัญจร” ตอนสะเต็มศึกษาและโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนานักนวัตกร 4.0 เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกคิดวิศวกรรมศาสตร์สัญจร” ตอนสะเต็มศึกษาและโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนานักนวัตกร 4.0 เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู

Read more