ศูนย์ USO NET โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

OPEN NOW ศูนย์ USO NET โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เปิดบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับนักเรียน ประชาชน โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการทุกวัน 08.30-16.30น. #เน็ตประชารัฐ #กสทช.

Read more

ร่วมยินดี ด.ญ.พรชนัน พงษ์ศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมยินดี ด.ญ. พรชนัน พงษ์ศักดิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2563 ประเภท Roller Ski – interval Start c รุ่น Junior 8

Read more

ประกาศ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ตามหนังสือ สพม.18 ขอให้ครูผู้สอน, ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้น ม.4- 6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การลงทะเบียนให้ไปที่ https://account.deep.go.th/account/auth/login ลงทะเบียนในวันที่

Read more

ประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา

ฝากประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา ถึงนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ดำเนินการดังนี้ ส่งรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปชุดนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 รูป ส่งสำเนาใบผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ใบส่งที่ห้องเกียรติคุณตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการค่ะ โทรสอบถาม

Read more