โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมประชุมวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกราย

ม วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565
นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมด้วยนายอานนท์ อำพาศ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมประชุมวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดระยอง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *