โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดกิจกรรม “โครงการครอบครัวพลังบวก SPSS 2022” ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดกิจกรรม “โครงการครอบครัวพลังบวก SPSS 2022” ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สถาพร อยู่สมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
เป็นวิทยากรให้ร่วมแชร์ประสบการณ์และให้แนวทางในการศึกษาต่อ ตลอดจนแนวทางการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนชั้น ม4/1 และ ม.6/1 โดยมีนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *