แผนผังสถานที่แข่งขันวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

แผนผังสถานที่แข่งขันวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

📌การแข่งขันตอบปัญหา📌
ห้อง 221 ห้องกรรมการ
ห้อง 222-223 ม.ต้น
ห้อง 224-225 ม.ปลาย

📌การแข่งขันแฟนพันธ์แท้📌
ห้อง 231 ห้องกรรมการ
ห้อง 232-233 ม.ต้น
ห้อง 234-235 ม.ปลาย

📌การแข่งขันโต้กลอนสด📌
หอประชุม

📌การแข่งขันวาดภาพ📌
ห้อง 121-122 ม.ต้น
ห้อง 131-132 ม.ปลาย

📌การแข่งขันขับเสภา📌
เวทีกลางที่อนุสาวรีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *