วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายศิริชัย หอมดวงศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร ณ ห้องประชุมสุนทรภู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *