นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ครู และนักเรียน ม.5/1 ร่วมลงนามทำ Mou กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์ และเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความเข็มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ด้านพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เข้าสู่ทศวรรษที่ 21 (7Q) ณ สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *