รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูวัลภา  ศรีมันตะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน “จั่นอนุสรณ์” จ.ชลบุรี

Read more