รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับม.ต้น

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูอานนท์  อำพาศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   “เด็กหญิงมลฤดี วงศ์แวว

Read more

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนชั้นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ตระการตา

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา โครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูพัชนี  ควรหา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ณ ลานหมุดกวีที่ 18 เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

Read more

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงความ ระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูวัลภา  ศรีมันตะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย สำหรับนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านสวน “จั่นอนุสรณ์” จ.ชลบุรี

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 นางสาวเบญรัตน์ ควรหา ชั้น ม.5/1 และเด็กหญิงพิชญา สิงห์กองพู ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับประเทศ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

Read more

รับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 เข้ารับเกียติบัตรและทุนการศึกษา โครงการประกวดวรรณกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในกรอบแนวความคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต..ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด ณ ศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด จัดการแข่งขันโดยศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

Read more

รับโล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย และนางสาวสิรินทรา ขานบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐

Read more

รางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวสิรินทรา ขานบุตร และนางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ เด็กหญิงกชกร วีรวัฒน์พงศธร และเด็กหญิงฤทธิ์ชาดา วงศ์อยู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 13 เฉลิมพระเกียรติ

Read more

รางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 สิงหาคม 2558  นายกิตติ อัมพรมหา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมีสยามราชกุมารีแห่งแผ่นดิน” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี  กรุงเทพมหานคร

Read more