โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Share PostTwitterFac

Read more

พิธีมอบทุนปริญญาตรีเพื่อนชุมชนและทุนอาชีวศึกษา(ปวช.) เพื่อนชุมชน ปี 2565 ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง โดยนางสาวกัลยาณี จันดาวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบที่ส่งเสริมความสามารถของครูในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more