การประชุมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในความเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักประกอบการ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา​ โรงเรียน รยว.ปากน้ำ​ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา​ โรงเรียน รยว.นิคมอุตสาหกรรม​ โรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด​ ร่วมประชุมกับ​ มจพ.ระยอง​ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในความเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักประกอบการเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา​ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ณ ห้องประชุมสุนทรภู่  Read more >>Click<<

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระพิเศษ ประจำปี 2560

        ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติสอาดอนุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกันประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน การเตรียมการจัดงานวันแม่และเรื่องการมอบทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

Read more