ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

IMG_0453

                ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559

                ผอ.วันชาติ  ขอพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะครูจำนวน  80  คนเข้าศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *