ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *