ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร

IMG_2165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *