ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *