ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการ นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน EIS

ดูรูปเพิ่มเติมคลิก https://drive.google.com/…/1aCTfo1CWi6UPvidr7h-4K-zchNdBcBqn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *