เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับการศึกษาแห่งอนาคต

ครูประภาพร ปลายเนิน ครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับการศึกษาแห่งอนาคต วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *