รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1 – 3

  วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2558 ครูชนันดา  นิสัยมั่น  และครูกันยา  ชัยเจริญศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1 –

Read more