ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการฉีควัคซีนโควิด-19 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ปั๊มบางจาก(ไต๋ปิโตเลี่ยม)เยื้องโรงพยาบาลแกลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *