โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดา สรรเสริญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *