โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับนักเรียนปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
📝เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2566
สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เวลา 08.30 – 16.00 น.

แผนการเรียน
📍ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
✅ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
✅ แผนการเรียนคอมพิวเตอร์
✅ แผนการเรียนภาษาจีน
✅ แผนการเรียนการงานอาชีพ
✅ แผนการเรียนศิลปะ

📍ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
✅ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
✅ แผนการเรียนศิลป์
👉ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
👉ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
✅แผนการเรียนการงานอาชีพ

ติดตามข้อมูลประกาศต่างๆ
🌐http://www.sunthonphu.ac.th/
🌐https://www.facebook.com/PR.SPSS

***หมายเหตุ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพื้นฐานเรียนเหมือนกัน แตกต่างที่วิชาเพิ่มเติม ตามแผนที่เลือก 2 คาบ เท่านั้น