ยินดีต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ 4 ท่าน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  นายพีระ สมุทรานุกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพบปะพูดคุยและยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  4 ท่าน

    1. ครูวุฒิพันธ์  สายเล็น   สอนวิชาอุตสาหกรรม

    2. ครูอดิศร  สีลุน  สอนวิชาศิลปะ

    3. ครูอนุวัฒน์ อุทธาธรณ์  สอนวิชาสังคมศึกษา

    4. ครูพิชิต  สมศรี  สอนวิชาวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *