ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง แสดงความความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ขอให้ท่านผู้ปกครองมารับเอกสารแสดงความความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ลงชื่อและส่งคืน 📍ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 📍ณ จุดบริการหน้าประตูโรงเรียน **หากท่านใดไม่สะดวกมารับเอกสารสามารถดาวน์โหลดเอกสาร และนำมาส่งที่จุดบริการหน้าประตูโรงเรียนได้เช่นกัน ตามลิงค์นี้ t.ly/hzeG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *