วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายศิริชัย หอมดวงศรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *