ประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ครูณัฐวัฒน์ คงบำเพ็ญ และครูชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการย่อโลกการเรียนรู้สู่ชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *