ประชุมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน

ครูวิไล จรุงพันธ์และครูนิศากร เวงวิถา เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สพม.18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *