ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคุณจักรพันธ์ กสิกรรม เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *