รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ครูทิวาพร คนหาญ และครูธวัชชัย  อินทขีณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *