รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดผลงาน Obec Awards 

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ครูทิวาพร คนหาญ  ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  การแข่งขันการประกวดผลงาน Obec Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ. อุทัยธานี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *