รับโล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2558 นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย และนางสาวสิรินทรา ขานบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กลอนสด ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *