รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด ณ ศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด และเด็กหญิงไพลิน เฉลิมโรจน์ นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประชันกลอนสด จัดการแข่งขันโดยศูนย์การค้าสตาร์เซ็นเตอร์ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *