รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1 – 3

 

วันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2558 ครูชนันดา  นิสัยมั่น  และครูกันยา  ชัยเจริญศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1 – 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *