รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับประเทศ

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายกิตติ อัมพรมหา ชั้น ม.6/1 นางสาวเบญรัตน์ ควรหา ชั้น ม.5/1 และเด็กหญิงพิชญา สิงห์กองพู ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประชันกลอนสด ระดับประเทศ ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ในและประเภทเดี่ยว นายกิตติ อัมพรมหาได้รับรางวัลชนะเลิศอีก 2 รางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *