ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับ เหรียญทอง
นางสาวทิวาพร คนหาญ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้น ครู ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายอานนท์ อำพาศ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับชั้น ครู ระดับเหรียญเงิน
ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและมหาวิทยาลัยพะเยา