ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการ นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน EIS ดูรูปเพิ่มเติมคลิก https://drive.google.com/…/1aCTfo1CWi6UPvidr7h-4K-zchNdBcBqn

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาศึกษาดูงาน EIS ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ และพาเยี่ยมชมการสอนของครู  

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี  

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์

ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา และคณะครูทุกท่าน  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จ.สุรินทร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรูปแบบวิธีการสอนคณิตศาสตร์

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

                ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) จ.พระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559  

Read more