แสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดและเข้าร่วมอบรมการทำการตลาดด้วย Social commerce

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียน แข่งขันการประชันกลอนสดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกประจำปี 2562 โดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย แข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดป่าประดู่ โดยมีโรงเรียนจากภาคตะวันออกมาทั้งหมด 18 ทีม ผลการแข่งขันโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาของเราได้รางวัลชมเชย 1 ทีมและได้ร่วมกิจกรรม 1 ทีม เกียรติบัตรรางวัลชมเชยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายสรชัช

Read more

ร่วมการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรชัช ก่อเกื้อ นางสาวชญานิศ งามเสงี่ยม นางสาวฉัตรแก้ว มนตรี นางสาวภัณฑิรา จันทร์พราหม์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย)

Read more

มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กดีศรีสุนทรภู่ ด้านความซื่อสัตย์

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยามอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนเด็กดีศรีสุนทรภู่ ด้านความซื่อสัตย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมุติ “สภาจำลอง” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กันยายน 2562 โดยมีค่าสมัคร 100 บาท โดยชำระในวันจัดกิจกรรมครับ กำหนดการจัดกิจกรรม >>คลิกที่นี่<< หากท่านสนใจกิจกรรมนี้ โปรดลงทะเบียนโดย >>คลิกที่นี่<< ครับ

Read more

รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับเกียรติบัตรผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการพัฒนาตนเองสูงขึ้นร้อยละ 4 ขึ้นไป เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

Read more