ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชา ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุนทรภ

Read more

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Share PostTwitterFac

Read more

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเรื่อง มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ออนไซต์ (On site) ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด19 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share PostTwitterFac

Read more