ประกาศ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ตามหนังสือ สพม.18 ขอให้ครูผู้สอน, ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้น ม.4- 6 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การลงทะเบียนให้ไปที่ https://account.deep.go.th/account/auth/login ลงทะเบียนในวันที่

Read more

ประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา

ฝากประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา ถึงนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ดำเนินการดังนี้ ส่งรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปชุดนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 รูป ส่งสำเนาใบผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ใบส่งที่ห้องเกียรติคุณตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการค่ะ โทรสอบถาม

Read more

รอบรู้สู้โควิด เกาะติดเสียงตามสาย โทรศัพท์ติดต่อ 02-5904700 คลิปมาใหม่ทุกสัปดาห์จนถึงกันยายน 2563 เนื้อหาสาระทันสถานการณ์การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เรื่อง โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อโซเชียลออนไลน์ทุกประเภท ติดตามและดาวน์โหลดสื่อเสียงตามสายได้ที่ >>คลิกที่นี่<<

Read more

ประชาสัมพันธ์ถึงลูก ๆ นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

ประชาสัมพันธ์ถึงลูกๆนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา “แนวทางการป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19” เตรียมพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 #stopthespread

Read more

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งประชาสัมพันธ์ “เลขประจำตัวนักเรียน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more