โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งประชาสัมพันธ์ “เลขประจำตัวนักเรียน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1.นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 2.ผู้ปกครองและนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ทุกคน

Read more

ประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.3 ที่กำลังจะขึ้น ม.4 ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นักเรียนคนใดที่สนใจเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ครูจะทำการเปิดรับสมัครในวันมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.4 ***วันที่ 14-15 มิ.ย.63*** *******วันทดสอบสมรรถภาพจริง วันที่ 3 ก.ค.63*******ระหว่างนี้ให้ฟิตร่างกายไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพ ประกอบไปด้วย 1. ดันพื้น

Read more

ประกาศ

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าเรียน นักเรียน ม.4 * โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ไปจ้าาา ไปตรวจสอบรายชื่อกันเลยจ้า ถ้ามีรายชื่อสามารถเข้าลิ้งค์นี้เพื่อยืนยันตัวตนได้เลยนะจ๊ะ ม.4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4MuiKLf76XC7W-pEn73lihRVdcoP8kKjubeokLwe_moqkw/viewform

Read more

ประกาศ

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนเพื่อเข้าเรียน นักเรียน ม.1 * โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ไปจ้าาา ไปตรวจสอบรายชื่อกันเลยจ้า ถ้ามีรายชื่อสามารถเข้าลิ้งค์นี้เพื่อยืนยันตัวตนได้เลยนะจ๊ะ ม.1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPFmVxSu2TPgbpBF3BBxk9yj2AYR2lyG02_inhEbBsWJgyBw/viewform

Read more