พิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

กิจกรรมและตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก

กิจกรรมและตัดสินการประกวดกิจกรรม เนื่องในงานวันสุนทรภู่ กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Read more

ร่วมงานสุนทรภู่กวีโลก ครั้งที่ 50

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำโดย ผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ ได้นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมงานสุนทรภู่กวีโลก ครั้งที่ 50 ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1aaZpupI3P2w9AHXMqUe6eDUTybM4KHzP?fbclid=IwAR1_-BRpWJbAIRxdISHpTNk5CKU7Zm-SX7-KXTX2XYI288u67fP-iS5UtmU

Read more