การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วาระพิเศษ ประจำปี 2560

        ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติสอาดอนุสรณ์ สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกันประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน การเตรียมการจัดงานวันแม่และเรื่องการมอบทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการวิ่งประเพณีสู่รั่ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามที่กำหนด โดยเรียนเชิญท่านรองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ มอบเกียรติบัตรและถ่ายภาพร่วมกัน   more pictures  

Read more

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากนักเรียนชั้นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ตระการตา

Read more

งานวันสุนทรภู่ กวีโลก ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560

26 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีสงฆ์ช่วงเช้า และร่วมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอนุสาวรีย์สุนทรภู่ และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Read more

มอบเกียรติบัตรเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ้่านมา และได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยเชิญ ดร.ดำรงค์ ศรีอร่ามให้เกียรติในการมอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักเรียน โดยรางวัลประกอบไปด้วย การแต่งคำประพันธ์ของกวีนิวส์ การแข่งขันขับเสภาเชิดชูสุนทรภู่ โดยเทศบาลเพ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ และกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย โดย สพม.18

Read more

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศ เป็นลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจำนวนโรงเรียน 19 โรงเรียน ใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

Read more

ประกาศและคำสั่งงานประกัน ปี 2559

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง อัตลักษณ์ และมาตรฐานการส่งเสริมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ คำสั่งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ

Read more