อ่านสาส์นสันติภาพและยืนสงบนิ่ง

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา พร้อมด้วย นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมกิจกรรมโครงการอ่านสาส์นสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560

Read more

มอบเกียรติบัตรงานวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยเรียนเชิญ รองนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ เป็นผู้มอบ ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ >>  

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองฯนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาศึกษาดูงาน EIS ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ และพาเยี่ยมชมการสอนของครู  

Read more

โครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา”

ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมคณะ เดินทางมาพบผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตามโครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแกลง (ศป.ปส.อ.แกลง)      

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีขาว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการห้องเรียนสีขาว หลักสูตร เยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (ยสร) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา  

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน EIS จากโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี  

Read more