ต้อนรับครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยายินดีต้อนรับ Miss Dewi Yuliatin and Miss Shelfy R ครูอาสาสมัครจากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นเวลา 1 เดือน  

Read more

การอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้จัดการอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของครูไทยด้วยรูปแบบ EIS & ICT Digital Technology เพื่อเตรียมพร้อมคนไทยสู่ประชาคมโลก เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและ ICT ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560  

Read more

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดชุมชนวัดกลางกร่ำ และวัดป่ากร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  

Read more

กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

กองลูกเสือโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เข้าร่วมพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

Read more

กิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวิ่งประเพณีสู่รั้ว ส.ภ.พ. ครั้งที่ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

(22 พ.ย.59) เวลา 08.00 น ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับรัฐบาลและข้าราชการทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดย ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม

Read more

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ห้องคอม 2

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ >>คลิกที่นี่<< คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ >>คลิกที่นี่<< เอกสารสอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ >>คลิกที่นี่<<    

Read more