กิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุนทรภู่ นำนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 100 คน ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ กิจกรรมดังกล่าวจัดขั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Read more

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ ปี 2562

11 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ ปี 2562 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติ ดูแล ถ่ายทอดให้กับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อในชุมชนได้ โดยมีนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดูภาพเพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<

Read more

งานชุมนุมลูกเสือ

งานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Read more

พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณหน้าห้องประชุมสุนทรภู่

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสุนทรภู่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Read more

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคุณครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูสริยาพร นพกรเศรษฐกุล และครูรัฐศักดิ์ เครือวัลย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

Read more

ลงนามถวายพระพร ในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร ในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง

Read more

การประชุมเพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในความเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักประกอบการ

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา​ โรงเรียน รยว.ปากน้ำ​ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา​ โรงเรียน รยว.นิคมอุตสาหกรรม​ โรงเรียนบ้านท่าลำบิดและโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด​ ร่วมประชุมกับ​ มจพ.ระยอง​ เพื่อร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในความเป็นนักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและนักประกอบการเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา​ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

Read more