โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งการหยุดเรียน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

นื่องจาก ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในคัดเลือกตัวแทน
ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนแกลง”วิทยาสถาวร”
โรงเรียนจึงของดการเรียนการสอนในช่วงบ่าย
ของวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ