ประชาสัมพันธ์​จากงานทุนการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา แจ้งนักเรียนทุนมูลนิธิ​เกียรติ​ สอาดอนุสรณ์ และทุนเชิดชูเกียรติเรียนดีได้ที่ 1แสกน QR CODE เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *