ประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา

ฝากประชาสัมพันธ์จากงานทุนการศึกษา ถึงนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ดำเนินการดังนี้

  1. ส่งรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (รูปชุดนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน) จำนวน 1 รูป
  2. ส่งสำเนาใบผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ใบ
    ส่งที่ห้องเกียรติคุณตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการค่ะ โทรสอบถาม 038 657 658

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *