ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา) 2 อัตรา
Sunthonphupittaya Secondary School Announcement.
Regarding the Recruitment of foreign teachers. 2 teachers
รายละเอียด คลิก  Click